Huize Decraene

26 maart 2013 - 20:00

Huize Decraene
Landsroemlaan 53 Av. Gloires Nationales - 1083 Ganshoren

Solisten van de Muziekkapel Koningin Elisabeth

26/03

Muziekkapel Koningin Elisabeth
onder het erevoorzitterschap van H.M. de Koningin

toen Koningin elisabeth de Muziekkapel op 12 juli 1939 inhuldigde, was dit het resultaat van een denkoefening rond de muziekopleiding die twintig jaar eerder met eugène Ysaÿe werd ingezet. Na de tweede Wereldoorlog nam de Muziekkapel vanaf 1956 haar functie van opleidingsinstituut weer op. tot in 2004 huisvest ze een twaalftal jonge musici en componisten, die elk begeleiding krijgen van een docent die ze zelf kiezen. Ze volgen een cyclus van drie jaar. in de Muziekkapel verblijven dan enkele generaties topmusici, die naam maken op het podium of een hoofdrol krijgen in het hoger onderwijs. in 2004 ondergaat de Muziekkapel een grondige herstructurering.

Haar artistieke opleiding wordt op 3 pijlers gestoeld:

  • openheid: De Muziekkapel gaat internationaal, maar blijft verankerd in het Belgisch landschap.
  • flexibiliteit: De Muziekkapel tracht zich aan te passen aan het profiel van de jonge artiesten, met een systeem op maat (variabele cycli).
  • uitmuntendheid: De meesters in residentie (José van Dam, Abdel rahman el Bacha, Augustin Dumay Gary Hoffman, en Artemis Kwartet) en hun genodigden werken samen met de jongeren in een systeem van «compagnonnage».

De Muziekkapel baseert haar opleiding momenteel op vijf disciplines: piano, viool, cello, zang en kamermuziek, voor een veertigtal jongeren in residentie. De Muziek- kapel bouwde een onmisbare band uit tussen opleiding en toegang tot de musicale scène. Ze speelt een actieve rol in het muziekleven en is een pilootinstelling ge- worden, door haar banden met orkesten, festivals en concertzalen, zowel lokaal als in het buitenland (meer dan 100 concerten en producties in 2011).

Drankje tot 22.30u. aangeboden door GC De Zeyp

Reservatie

Tickets: 10 euro
Reserveren aanbevolen: max. 40 zitjes
Tel. 02/4220011 - onthaal@dezeyp.be - www.dezeyp.be